website design software
C5 hjælp til

C5 undervisning, support og workshops

C5 opstart og ibrugtagen
-funktionstaster, genvejstaster, menuer
-generel opsætning før ibrugtagen, herunder firmastamdata, regnskabsperioder, finanskontoplan, momskoder, debitorgrupper m.v.
-print og udskriftshåndtering
-generel tilpasning af modulernes stamdata
-brugertilpasninger af skærmbilleder, rette og afgrænse selektioner, sorteringer
-bogføre i kassekladde
-oprette en salgsordre og salgsfakturering

Finans
-oprettelse og tilpasning af finanskontoplan, kontotyper, periodiske kørsler, nyt regnskabsår
-flere kladder og beholdningsfelter
-oprette tilpasse og udskrive regnskabsbalancer
-kontering, bogføring i kassekladder
-håndtering af debitorindbetalinger, kreditorudbetalinger og udligninger heraf
-søgninger i finansmodul, posteringer, transaktioner

Debitor
-oprette og tilpasse debitorkonti, salgsfakturering
-betalinger og udligninger af debitorfakturaer, fremfinde posteringer m.v.
-periodiske kørsler, oprette automatiske betalinger
-foretage rykkerkørsler, vedligeholde rykkkernotaer, rentetilskrivninger, rentenotaer

Kreditor
-oprette og tilpasse kreditorkonti, indkøbsfakturaer
-konteringsregler og konteringsopsætning
-udbetalinger og udligninger af kreditorfakturaer, fremfinde poster m.v.
-periodiske kørsler, betalinger via netbank
-udskrive, afgrænse og tilpasse i.f.m. udskrift af rapporter

Lager
-oprette og vedligeholde et lagerkartotek, tilpasninger, stamdata, konteringsregler
-periodiske kørsler, afgifsstyring, behovsberegninger, vare- og salgsgrupper
-bogføring af køb og salg via lagerkladde
-lagerreguleringer og efterberegninger
-salgsprisvedligeholdes og opdatering heraf
-fremfinding af oplysninger og udskrifter via c5 standardrapporter
-styklister
-sammenhæng imellem de finansielle lagerposteringer og finanskonteringer

Salgsordrer
-indtastning af ordrer, fakturering, restordrer, delleveringer
-automatisk bogføring af fakturaer
-salgsprisstyring, rabatstyring
-batchudskrifter tilbud, ordrer, fakturaer
-sammenhæng imellem de finansielle salgsposteringer og integration til finansmodul, lagermodul
-fremfinding af posteringer, standardudskrifter

Indkøbsordrer
-indtastning af indkøbsordrer
-vareleveringer, delleveringer
-bogføring af købsfakturaer
-integration til kreditormodul, lagermodul
-fremfinding af posteringer, standardudskrifter
-kostprisstyring, rabatstyring

Projektstyring
-oprettelse og vedligeholdelse af projekter
-projektstyring af igangværende projekter
-indtastning via projektkladde, indkøb til projekter
-fakturering af projekter og opfølgning på projekter
-udskrift af projektrapporter, tilpasning af udskriftsbillede
-integration imellem projekt og finans samt opsætning af konteringsregler

Rapporttilretninger og supervisor
-oprettelse og vedligeholdelse af rapporter via rapportgeneratoren
-tilpasning af eksisterende rapporter
-fakturatilpasninger, debitorkontoudtogtilpasninger
-ændring af brugerprinter, skriftstyper og skriftssnit

E-Handel seminarer
-E-handelsmoduler i C5, integration til Webshops, online kataloger
-integration til 3-parts Webshops direkte i C5
 

[Forside] [Om os] [Ydelser] [C5 hjælp til] [Nyheder] [FAQ]